Buddha

Buddha, znám jako probuzený a učitel osvícených. Málokdo však ví, že původem byl Buddha princ, pocházející z bohaté nepálské rodiny, jemuž byla zakázana cesta, po které chtěl jít. Buddhův otec z něj chtěl mít důstojného následníka trůnu, slavného vládce. Cesty, kterou si Buddha vybral, se jeho otec natolik obával, že učinil veškerá opatření, aby mu zamezil vidět všechny nedokolasti světa, které by mladého Buddhu přiměli jít po cestě duchovní.

Buddha však nakonec opustil veškěrý přepych, který mu byl nuceně předurčen a vydal se na cestu duchovního pozání. Setkal se s mnoha duchovními učiteli a velmi rychle se naučil jejich techniky. Buddha rozvíjel svou meditaci tak dlouho, dokud poznal pravdu a mohl být tím nejtalentovanějším guru lidské mysli.

Osvícení dosáhl Buddha po šesti letech nepřetržitého cvičení. Stav osvícení popisuje jako rozpuštění všech reálných myšlenek. Zážitek prostého ,,tady a teď". Vše, co mělo čas a prostor, se rozplynulo ve stavu naprosté blaženosti. Stal se probuzeným a konečně mohl vykonávat to, co si vždy tolik přál. Prošel pěšky celou severní Indii a učil vkuse čtyřicet pět let.

Sošky buddhy jsou symbolem duchovní zbraně proti veškeré nenávist, závisti, žárlivosti a zloby.